CADfabrikkenNyheder i AutoCAD 2017

Migrate Custom Settings har fået dialogboks
(i stedet for flueben)

Centerlinier til cirkler og retangler er ny under Annotate
OBS: LINETYPE bliver "tvunget" til CENTER2, medmindre CENTERLTYPE sættes til "bylayer"

PDF import under Insert er ny
PDF-filen omdannes (om muligt) til editérbare objekter

CURSORTYPE=1 sætter cursor til Window curser

Med LTGAPSELECTION=1 kan der snappes til opholdene i en linietype
OBS: Hardware Acceleration skal være ON, inkl.
High quality geometry

Filformatet er som AutoCAD 2013

« tilbage

CADfabrikken I/S  Korsgade 8 4.th  2200 København N