CADfabrikkenNyheder i AutoCAD 2019

COMPARE er ny. Se Collaborate/DWG Compare
2 DWG-filer, hvor der er ændringer på den ene, kan sammenlignes og forskellen markeres med rev.skyer
Det ændrede område kan isoleres + meget mere

SHAREDVIEWS er ny. Se Collaborate/Shared Wiews
Her kan man oprette et view med en URL-adresse, som ligger i skyen hos Autodesk i 30 dage. URL-adressen kan sendes pr. mail og modtageren kan se tegningen i sin browser og kommenterer den

Med Web & Mobile kan man lægge DWG-filer i skyen,
så man kan få kontakt med dem fra alle sine enheder med AutoCAD. Se Quick Access Toolbars nye ikoner OpenFrom/SaveToWebMobile

Se evt. mere om ovennævnte nyheder på www.youtube.com/user/autocadexchange

Det er blevet nemmere at oprette views, se
View/Named views/New view og bagefter kan man bladre mellem sine views (pulldown over New views)
I layout kan disse views sættes ind som viewports, se
Layout/Layout Viewports/Insert View.
Se evt. den lille video (som omhandler ver. 2018.1) på cadpilot.com/home/jump-on-c3d/jump-on-c3d/2017/08/01/the-new-view-in-autocad-2018.1/

Et markeret Viewport får en blå pil i midten ( la Dynamisk blok) hvor målestok/scalering kan sættes

Retain changes to Xref layers (VISRETAIN) er fornyet og flyttet fra Option til Layer Settings
(se det lille tandhjul th. i Layer Properties)

BLEND er ny. Se Modify/Blend Curves (Chamfer)

Ikoner på Statusbar, Ribbon mm. er frisket lidt op

Filformatet er som ver. 2018

« tilbage

CADfabrikken I/S  Korsgade 8 4.th  2200 København N